Translate

23 Mayıs 2017 Salı

“RƏSUL QULİYEVİN AZƏRBAYCAN XALQINA TARİX DƏRSİ KEÇMƏSİ YALNIZ RİYAKARLIQ VƏ ŞARLATANLIQDIR”


“ Əgər siz də N.Həmzəyəv kimi burnunuzdan uzağı görə bilmirsinizsə, problem gözünüzdə deyil, sorununuz bölgəçilik, yerlibazlıq və hakimiyyət hərisliyindədir ”

“Çox yazıqlar olsun ki, Azərbaycan xalqının yaxın tarixinin saxtalaşdırılması, Sovetler Birliyi dönəmində olduğu kimi davam etdirilir. Azərbaycan xalqının tarixinin saxtalaşdırılması prosesində əsas hədəf Azərbaycan Cümhuriyyəti dönəmi və həmin Cümhuriyətinin qurucusu M.Ə.Rəsulzadədir. Şübhəsiz ki, Cümhuriyətin və onun dövlət başçısının hədəfə alınmasının bir sıra ciddi nədənləri vardır. Cümhuriyət və onun dövlət başçısını hədəf alanların əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan Cümhuriyyətinə gölgə salmaq, bunun fonunda ya Azərbaycan SSR və onun liderlerini, ya da indiki Azərbaycan Respublikasını və onun liderlərini önə çəkməkdir. Diqqət yetirsək görərik ki, bunu edənlər həm iqtidar düşərgəsində, həm də müxalifət düşərgəsində vardır”. Bu sözləri, M.Ə.Rəsulzadə irsinin tanınmış araşdırıcısı, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə doktoru, dosent Faiq (Qəzənfəroğlu) Ələkbərov son zamanlar həm iqtidar (N. Həmzəyev və b.), həm də müxalifət düşərgəsində (Rəsul Quliyev və b.) Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu, milli ideoloq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında səsələndirən qeyri-obyektiv fikirlərə münasibət bildirərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, bu onun göstəricisidir ki, Cümhuriyyət və onun dövlət başçısını gölgədə qoymaq məsələsinə münasibətdə iqtidar və müxalifət düşərgəsində həmrəy olanlar vardır. Təbii ki, Cümhuriyət və onun dövlət başçısını haqqını verənlər, müdafiə edənlər isə iqtidar və müxalifət düşərgəsində daha çoxdurlar. F.Qəzənfəroğlu: “Sadəcə, Cümhuriyət və onun dövlət başçısını haqqını müdafiə edənlərin səsi az çıxdığı halda, Rəsulzadə əleyhdarlarının səsi daha yüksəkdən gəlir. Məncə, buna əsas səbəb də, Cümhuriyyət və Rəsulzadə əleyhdarlarının bu məsələdə planlı şəkildə birgə hərəkət etməlidirlər. Ancaq Cümhuriyyət və Rəsulzadənin tərəfdarları bu məsələdə obyektiv mövqe tutduqları üçün, hər hansı planlı hərəkətə də ehtiyac duymurlar. Ona görə də Cümhuriyyət və Rəsulzadənin tərəfdarları daha çox bu məsələdə müdafiəçi rolunda çıxış edirlər. Ən əsası Cümhuriyyət və Rəsulzadə əleyhdarları daha çox müəyyən bir bölgənin təmsilçiləri olduğu halda, Cümhuriyyət və Rəsulzadənin tərəfdarları isə nəinki Təbrizli Bakılı, Gəncəli Ərdəbilli Bütöv Azərbaycanda, Türk dünyasında səslərini ucaldırlar. Bizcə, Cümhuriyyəti və onun qurucusu Rəsulzadəni bu və ya digər şəkildə kölgə altına salmaq istəyənlərin daha çox müəyyən bir bölgənin təmsilçiləri olmaları və onların bugünkü həm iqtidarda, həm də müxalifətdə söz sahibi olmalarının da təsirinin nəticəsidir. Hər halda artıq heç kəsə sirr deyildir ki, Cümhuriyyəti və onun liderini hədəf alanlar müxalifətdə Sərdar Cəlaloğlu, Rəsul Quliyev və başqaları, iqtidarda Nizami Cəfərov, Zahid Oruc, Nafiq Həmzəyəv və başqaları olmuşlar. Burada ağırlığın Azərbaycanın hansı bölgəsinə düşməsi göz önündədir”.

M.Ə.Rəsulzadə irsinin tanınmış araşdırıcısı bildirdi ki, zaman-zaman Sərdar Cəlaloğlu, Rəsul Quliyev, N.Cəfərov, Zahid Oruc, N.Həmzəyev və başqalarının Cümhuriyyətin buraxdıqları səhvlərdən, Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu olmamasından və s. bəhs etmələri təsadüfi deyildir. F.Qəzənfəroğlu: “Bu anlamda indi də Rəsul Quliyevin Azərbaycan xalqına tarix dərsi keçməsi yalnız riyakarlıq və şarlatanlıqdır. Quliyev deyir ki, Rəsulzadə gənc və təcrübəsiz olduğu üçün Milli Şuranın sədri seçilib, uzun müddətdə heç bir iş görməyib və s. Məncə, bu açıq-aşkar Azərbaycanın dövlətçilik tarixini qaralamaq, erməni-rus dəyirmanına su tökməkdən başqa çey deyildir. Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyəti bəyan olunmamışdan öncə artıq onun təməllərini, ideoloji prinsiplərini işləyib hazırlamışdır. Hələ, Zaqafqaziya Seymi mövcud olanda Müsəlman-Türk Fraksiyasının lideri olan Rəsulzadə birmənalı şəkildə Azərbaycan-Qafqaz türklərinin lideri idi. Rəsulzadə 1917-ci ildə ÜmumRusiya müsəlmanlarının Qurultayında Rusiyanın tərkibində olan Türk xalqlarının milli muxtariyyətinin irəli sürmüş və onun təklifi qəbul olunmuşdur. Rəsulzadənin uzaqgörənliyi sayəsində çox keçmədi ki, çar Rusiyasının tərkibində olan Türk xalqlarının bir qismi tam müstəqilliyini, digərləri isə yarım müstəqilliklıərini-muxtariyyətlərini əldə etdilər. Digər tərəfdən Rəsulzadə, o zaman yalnız Azərbaycanın deyil çar Rusiyasınln müstəmləkəsi altında olan bütün türklərin lideri idi. Hətta, Rəsulzadə 1917-ci ildə Rusiya Müəssisələr Məclisinə Türküstandan millət vəkili seçilmişdi. Çünki Rəsulzadənin gördüyü işlər bütün Türk dünyasına hesablanmışdı. Bunu, dar bir bölgə düşüncəsindən qurtula bilməyən, ya da dövrün tələblərindən çıxış edən edən Rəsul Quliyevlər, Naqif Həmzəyəvlər, Sərdar Cəlaloğlular da anlamalıdırlar”.

Gənc aıim bildirdi ki, Rəsulzadənin “28 may icslası”nda iştirak etməməsinin səbəbi, R.Quliyevlər kimiləri tək hakimiyyət davası deyil, Azərbaycanın milli varlığı maraqlandırması olub: “Həmin vaxt Rəsulzadə Batumda Türkiyə rəsmiləri ilə danışıqlar aparır, Türk əsgərinin Azərbaycana yardım etməsinə çalışırdı. Məhz Batumda aparılan danışıqların nəticəsi olaraq da Azərbaycan rus bolşevikləri və erməni daşnaklarından təmizləndilər. Digər tərəfdən, Rəsulzadənin böyüklüyü və Azərbaycan üçün fədakarlığı nəticəsində 1918-ci ilin iyununda Gəncədə Nuru paşayla Milli hökumət arasında yaranan böhran həll olunmuşdur. Rəsulzadə sədri olduğu Milli Şuranı buraxmaqla Azərbaycanın bugünkü varlığını qoruyub saxlamışdır”.


                                               


F.Qəzənfəroğlu qeyd etdi ki, Rəsulzadə 1918-ci ildə Türkiyədə olduğu bir-iki ay ərzində isə Azərbaycanın gələcək taleyini həll edən görüşlər keçirmiş, Bakının Azərbaycanın paytaxtı olması məsələsində siyasi iradə nümayiş etdirmişdir. Məhz Rəsulzadənin İstanbuldakı siyasi iradəsi Nuru paşanın Bakını düşmənlərdən təmizlənməsində və Azərbaycan Cümhuriyyətinin paytaxtı olmasında həlledici olmuşdur. F.Qəzənfəroğlu: “Bugünkü Bakı Dövlət Universtetinin qurulmasında da həlledici rolu Rəsulzadə oynamışdır. Təbii ki, Türk Cümhuriyyətinə “Azərbaycan” adı verilməsi, onun üçrəngli bayrağının müəyyənləşməsi Rəsulzadənin adıyla bağılıdır. Eyni zamanda, yeni dövrdə Türk-İslam dünyası üçün xarakterik olan demokratik dövlət ideyasının və onun gerçəkləşməsinin müəllidi də Rəsulzadədir. Cənab Rəsul Quliyev, bütün bunlar nağıl deyil bir gerçəklidir. Əgər siz də N.Həmzəyəv kimi burnunuzdan uzağı görə bilmirsinizsə, problem gözünüzdə deyil, sorununuz bölgəçilik, yerlibazlıq və hakimiyyət hərisliyindədir. Ona görə də, sizlərin heç bir haqqı yoxdur ki, Cümhuriyyət və Rəsulzadə haqında hədyanlar danışasınız. Guya, Quliyevi narahat edən digər Cümhuriyyət liderlərinin Rəsulzadənin kölgəsində qalması imiş!!! Təbii ki, sizləri narahat edən Cümhuriyyət liderlərinin Rəsulzadənin kölgəsində qalması deyil, Rəsulzadənin idealları və böyüklüyüdür! Mən, bunu Rəsulzadə irsini araşdıran, yəni 10 il bundan öncə Rəsulzadənin sosial-siyasi və fəlsəfi görüşlərini doktorluq dissertasiyası şəklində müdafiə edən, eyni zamanda “M.Ə.Rəsulzadənin dünyagörüşü” kitabının müəllifi kimi deyirəm”.Xeberdar.net
07.12.2015 / 11-04

Hiç yorum yok: