Translate

16 Mayıs 2016 Pazartesi

QARABAĞIN MİLLİ CİNS ATLARI VƏ ÇAPARLAR ÇOX MARAQLI ŞOU PROQRAM NÜMAYİŞ ETDİRDİLƏR

16. 05. 2016.
BRİTANİYANIN ŞAHZADƏSİ 2-Cİ YELİZAVETANIN 90 İLLİK YUBİLEYİNDƏ QARABAĞIN MİLLİ CİNS ATLARI VƏ ÇAPARLAR ÇOX MARAQLI ŞOU PROQRAM NÜMAYİŞ ETDİRDİLƏR. BU TƏDBİRDƏ QARABAĞ CİNSLİ 15 AT ŞAHZADƏNI VƏ BÜTÜN TAMAŞAÇILARI HEYRAN QOYDU. 


QEYD : XAN QIZI NATAVANDAN  YAXIN QONUMU MEHDİ BABAMA VƏ ONUN XANIMI ƏZİZ NƏNƏMƏ  MİRAS QALMIŞ VAR-DÖVLƏT, ELƏCƏ DƏ MİLLİ QARABAĞ AT İLXILARI BOLŞEVİK HÖKUMƏTİ TƏRƏFİNDƏN ƏLLƏRİNDƏN ALINMIŞDIR. RƏHMƏTLİK MEHDİ BABAMIN VƏ ƏZİZ NƏNƏMİN AT İLXILARININ TÖRƏMƏLƏRİ BAXIN GÖRÜN HANSI QABİLİYYƏTİN YİYƏSİDİRLƏR...

 AZƏRTAC & VƏTƏNSEVƏRLƏR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder