Translate

22 Aralık 2015 Salı

2 İL SONRAKI RUSİYA : MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR, VƏHABİLİK VƏ DİVARDAN AŞAN KÖÇKÜN RUSLAR...2017-ci ildə Rusiyanın dağılma prosesi başlayacaq. 

Cebhe.info Retrans24 saytında bu barədə yer alan məqaləni təqdim edir.

Məqaləyə əsasən, Rusiyanın dağılması prosesi 2017-ci ildə başlayacaq. Şimalı Qafqazdan başlayacaq prosesə Türkiyə də dəstək verəcək. Yeni müstəqil olmuş ölkələrə Türkiyənin kömək göstərəcəyi bildirilir.

İlk növbədə Çeçenistan ayrılacaq. Bu bölgədə rus əhalisi az, müsəlman çeçenlər çoxuq təşkil edir. Moskvadan Çeçenistana ayrılan maliyyə vəsaiti azaldıqca bu bölgə onsuz da faktiki yarımüstəqil həyat sürür. Çeçenistan güclü hərbi dövlət olacaq və Qafqazda hegemonluğu ələ alacaq.

Çeçnistandan sonra prosesə Dağıstan qoşulacaq. Dağıstanın artıq Rusiya ilə mübarizə etmək təcrübəsi var. Şeyx Şamil buna ən yaxşı misaldır. Burda 3 milyon insanın ancaq 3 faizi rusdur. Bu isə gələcəkdə Rusiyanın bölgəyə hegemnonluq etməsini mümkünsüz edir. Dağıstan korrupsiya ilə mübarizədə vəhabi ideologiyasını qəbul edəcək.

Qafqazda daha bir ölkə Kabardin yaranacaq. Bu ölkə Qaraçay-Çərkəz, Kabardin-Balkar və Adıgeyin birləşməsi nəticəsində meydana çıxacaq. Kabardin-Balkarda əhalinin böyük əksəriyyəti çərkəzlərdir. Əhalisi milyondan bir qədər azdır. 40 min əhalisi olan Adıgey müstəqil yaşamağa qadir olmayacaq. Buna görə də Kabardin-Balkara birləşəcək. Qaraçay-Çərkəsdə 470 min əhali yaşayır ki, onların da böyük əksəriyyəti müsəlman qaraçaylardır. Onlar hamısı Qafqazda yeni ölkədə-Kabardində birləşəcək. Hələ 18-19-cu əsrlərdə bu bölgənin əhalisi ruslara qarşı uzun müddət dirəniş göstərib.

300 min əhalisi olan İnquşetiya Çeçenistana birləşəcək. Şimalı Osetiyada əhalinin 65 faizi osetinlərdir ki, onlar da Cənubi Osetiya ilə birləşərək yeni dövlət- Alaniyanı yaradacaqlar. Osetinlərin əcdadları olan alanlar Afrika, İspaniya, Balkanlar və Yaxın Şərqdə döyüşüblər. Qızıl Ordaya qarşı da dirəniş nümayiş etdiriblər. Alanlara qarşı mübarizədə Qızıl Orda xanları moskvalı qullardan istifadə edib.

Bütün Şimali Qafqaz respublikalarına Türkiyə böyük təsir göstərəcək. Türkiyə bu ölkələrin Rusiyadan mühafizə olunmasında xüsusi rol oynayacaq. Rusiyadan müdafiə olunmaq üçün bu ölkələr Türkiyə ilə hərbi-siyasi ittifaqa daxil olacaq. Türkiyənin məqsədi Rusiyanı Qara dənizdən qoparmaqdır ki, bu da Avropa ilə enerji və ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsində əsas vasitələrdən biridir.

Abxaziya Gürcüstana qaytarılacaq. Türkiyənin artan təsirinin qarşısını almaq və Qafqaz ölkələrini zəiflətmək üçün Federal Tədqiqatlar Bürosu dağlarda yeni İŞİD yaradacaq.

2018-ci ildə Rusiyanın dağılması prosesində ikinci mərhələ başlayacaq. Bu mərhələ neft-qaz regionlarını əhatə edəcək. Tümen vilayəti Xantı-Mansiyski də daxil olmaqla müstəqil dövlətə çevriləcək. Və öz neftini satmağa başlayacaq.

Neft-qazla zəngin olan Komi tez ayrılacaq, buna səbəb isə neft-qazdan əldə edilən gəliri Rusiya ilə bölməmək istəyidir. Onlar hərbi kömək üçün Amerikaya müraciət edəcəklər.

Tümendən sonra ayrılmaq növbəsi Ural bölgəsinə çatacaq. Bu ərazi Çinin mümkün təsirindən qorunmaq üçün Amerikaya üz tutacaq.

Tuvalıların yaşadığı Tuva da 2018-ci ildə müstəqilliyini elan edəcək.  Tuva 1944-cü ildə Xalq Respublikası kimi tanınıb və müstəqil olub. 1944-cü ildə SSRİ-yə birləşdirilib. Bu elə zaman idi ki, Çin bu bölgəyə iddia edirdi. Çin Tuva Xalq Respublikasını tanımırdı, ancaq indi bu vəziyyət əksinə olacaq. Çünki Tuva gec-tez Çinə birləşdiriləcək və ancaq 15-20 il müstəqil yaşayacaq.

Yakutiya da müstəqil ölkə olacaq. Ancaq əhalisinin böyük hissəi Çinə miqrasiya edəcək.

Kamçatka vilayəti Çukotiya, Maqadan və Xabarovsk vilayətinin şimalı ilə birləşəcək. Bu ölkə ABŞ-ın təsiri altında olacaq və Alyaska, eləcə də Kanada ilə sıx əlaqədə olacaq.

Xabarovsk vilayətinin cənubu isə Çinə birləşdiriləcək. Zabaykalye də Çinin ərazisi olacaq. Primorski vilayəti  müstəqil olacaq ki, bu ərazilərdə Yaponiya və Amerikanın təsiri böyük olacaq. Bu iki ölkə Primorskinin müstəqillyinin qarantı hesab ediləcək. Ölkənin əhalisi pul qazanmaq üçün Yaponiya, Alyaska və Kanadaya gedəcək.

Buryatiyada əhalinin 30 faizi burtaylar, 65 faizi isə ruslardır. Buryatiyanın da Çinə birləşdirilməsi ehtimalı var. Altayın əhalisinin bir hissəsinin monqollara yaxın olduğu bildirilir ki, 2018-ci ildə bu əhalini sayı 38 faizə yaxınlaşacaq. Əgər bu ölkə müstəqillik əldə etsə belə çox keçmədən Monqolustan və ya Çinin təsiri altına düşəcək.

Krasnoyarsk İkrutskla birləşəcək və paytaxtı Krosnoyarks olan Xalq Respublikası kimi tanınacaq.

Saxalin və Kuril adaları Yaponiyaya qaytarılacaq. Omsk vilayəti Novosibirsk, Tomsk və Kemerovsk ilə birləşdiriləcək. Omsk vilayətinin bir hissəsi Qazaxıstana veriləcək.

530 min əhalisinin ancaq 12 faizini xakasların təşkil etdiyi Xakasiya Krosnoyarsk Xalq Respublikasına birləşdiriləcək.


Amur vilayəti Çinə veriləcək. Əhalisinin əksəriyyəti rus olan Altay vilayəti də müstəqilliyə imza atacaq.

2020-2025-ci illərdə Rusiyanın dağılması prosesi davam edəcək. Bu mərhələdə ilk ayrılan Çuvaşıstan olacaq. Mari-El Respublikası və Mordoviya Çuvaşıstana birləşdiriləcək. Kareliya Finlandiyaya qaytarılacaq və əhali həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq.

4 milyon əhalinin yaşadığı Tatarıstanda əhalinin 50 fazini tatarlar rtışkil edir. Tatarıstana dotasiyalar kəsildikdən sonra müstəqil islam respublikası olacaq və Türkiyə ilə dostluq edəcək. Türkiyə bütün türkdilli ölkələrin müstəqilliyini müdafiə edəcək. Ulyanovsk vilayətində də çox sayda tatar var. Bu ərazinin də Tatarıstana briləşdirilməsi gözlənilir.

Başqırdıstanda 2010-cu il əhalinin siyahıya alınmasının nəticəsinə görə, ruslar 36 fazi, başqırdlar 29,5 faiz, tatarlar 25,4 faizdir. Burdakı vəziyyət də Tatarıstanla eyni olacaq. Ancaq dotasiyanın kəsilməsi əhalidə millətçilik əhval-ruhiyyəsini artıracaq.

Başqırdıstan 2021-ci ildə Rusiyadan ayrılacaq. Başqırdıstanın Tatarıstanla birləşərək islam dövləti yaratması mümkün olacaq.

Əhalisi 2,6 milyon nəfər olan Perm vilayətidə Rusiyadan ayrılacaq. Penzanın bir hissəsi Mordoviyaya, digər hissəsi isə Çuvaşıstana veriləcək. 1,5 milyon əhalisi olan Udmurtiya da müstəqilliyə imza atacaq. Krosnodar vilayəti Ukraynaya birləşdiriləcək.

Krım Ukraynaya qaytarılacaq. Hər şey adi qaydada baş verəcək, təkcə bayraq dəyişdirləcək.

Sevastopolda NATO bazası yaradılacaq. Türkiyə və İsrail burda öz layihələrini həyata keçirmək üçün imkan əldə edəcək.

Krım Ukraynanın tərkibində ikinci Honq-Konq olacaq. “Ölü şəhərlər” canlanacaq, əhalinin həyat səviyyəsi yüksələcək.

Astraxan vilayəti Qazaxıstana birləşdirləcək.

3,5 milyon əhalisi olan Çelyabinsk vilayəti müstəqil olacaq.

Samara vilayəti Orenburqa birləşdiriləcək və müstəqil olacaq.

Kalmıkiyada əsas əhali kalmıklardır və onlar dini əqidəsinə görə Dağıstanla birləşə bilməyəcək. Kalmıklar müsəlman deyil və buddizmə itaət edirlər. Müstəqilliklə yanaşı bu ərazinin Rusiyanın tərkibində qalmaq ehtimalı da var. Stavropol da müstəqil olacaq.

Kalininqrad ən çox bəxti gətirən bölgə olacaq. Onlar Avropa hesab ediləcəklər. Kalininqarddakı almanlar öz vətənlərinə qayıdacaqlar. Paytaxat Kenisberq olacaq.

Murmansk vilayəti Norveçin bir hissəsi olacaq. Eləcə də Arxangelsk vilayəti müstəqil dövlətə çevriləcək. Sankt-Peterburqda İnqermanlandk Xalq Respublikası yaradılacaq və orda NATO bazaları yerləşdiriləcək.

Peterburq “rejimin qurbanı” statusu alacaq və Rusiyadan fəqli xarici siyasət imtiyazı əldə edəcək. Leninqrad, Kirovsk, İvanovsk, Kemerovsk, Smolensk, Bryansk, Kursk, Belqorod, Moskva, Tambov, Tulsk, Yaroslavl, Saratov 2025-ci ildə də Rusiyanın tərkibində qalacaq.

Ukrayna və ABŞ-ın qoşunları Belarusa daxil olacaq və hakimiyyət demokratikləşəcək. Ukrayna qoşunları həmçinin Rusiyanın bəzi bölgələrinə də daxil olacaq.

Rusiyanın cəmi 70 milyon əhalisi qalacaq. Ərazisi isə indiki ərazisinin ancaq 16 faizini təşkil edəcək. Rusiya artıq dünyanın nəhəng dövləti olmayacaq. Ərazisi Qazaxıstandan da az olacaq. Vəziyyət elə həddə çatacaq ki, ölkə əhalisi Ukraynaya köş etməyi qənimət hesab edəcək. Ukrayna ilə Rusiya arasında bir zamanların Almaniyasındakı kimi divar çəkiləcək və bu divarı aşaraq Avropaya, şengen zonasına daxil olmaq ölkədəki olub-qalan rusların ən böyük arzusuna çevriləcək.

Cebhe.info

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder